Föreningsstadgar

Skydda Skogens stadgar 2009 § 1 Föreningens namn Föreningen heter Skydda Skogen Protect the Forest – Sweden, Schützt den Wald – Schweden Skydda Skogen är en ideell naturvårdsorganisation med fokus på skogen. § 2 Föreningens säte: Hallsberg, Haddebo. § 3 Föreningens mål Föreningen ska verka för: Naturskydd och gynnande av biologisk mångfald i skogs- och

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Ramsjö 2004

En resa i getingarnas tecken Anders Delin Getingarna var på alerten dessa heta sommardagar, 7-10 augusti. Först trampade vår gäst söderifrån, Caroline Kling, i ett jordgetingbo på Ekorrknippen, flydde inte i tid och fick flera stick. Sedan var det Birgitta Gahne och Monica Svensson med erfarenhet från många mil med svampkorgen i norrlandsterrängen. Maria Danvind

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Strömsund 26 – 31 juli 2003

Anders Delin Forskningsresans syfte När jag startade Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker år 1991 tänkte jag att de flesta biologer och artkunniga människor finns i Götaland och Svealand, medan de största ännu inte skyddade skogliga naturvärdena finns i Norrland, speciellt i mellersta och norra Norrlands inland. Efter de 12 år som har gått, med Forskningsresor till

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker i Hedeviken 2001

26 aug. 2001. Forskningsresan 2001 gick verkligen till utmarker. Härjedalen har bara 11000 innevånare. Av dem är få engagerade i ideellt naturvårdsarbete och ändå färre känner skogarna. Även myndigheterna är otillräckligt bemannade. Länsstyrelsen är i Östersund och därifrån hinner man sällan till härjedalsskogarna. Naturvården i härjedalsskogarna sköts alltså till största delen av markägarna själva. Lyckligtvis