Premiärvisning av film och rapport om Forskningsresan 2019

Några av deltagarna på Forskningsresan samlade vid den riktigt gamla mormortallen i skogen vid Ljungdalen-Storsjö. Foto: Emil Nilsson. I veckan var det premiär av Emil Nilssons film om årets upplaga av Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker som i år ägde rum i Ljungdalen-Storsjö området. I samband med filmvisningen släpptes också rapporten om Forskningsresan 2019. Filmen följer några

Forskningsresan: Rapport- och filmrelease på Biotopia, Uppsala, 9 oktober

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker bjuder in till rapport- och filmrelease den 9 oktober 2019 kl. 18:00-20:30. Plats: Biotopia, Vasagatan 4, Uppsala. Program: Kortfilm om ForskningsresanRapporten från årets resa i LjungdalenFika och mingelFrågestund Forskningsresan är Sveriges största ideella insats för bevarandet av våra sista naturskogar. Under Forskningsresan samlas ett 50-tal personer i en vecka för att inventera oskyddade

Ny rapport: Oacceptabelt avverka vid Björkvattnet i Jämtland

Det stora sammanhängande skogsområdet vid Björkvattnet i Jämtland hyser höga naturvärden och behöver bevaras för att nå nationella och internationella miljömål, menar Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen. Idag publiceras rapporten Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker, Jämtland 2018 som beskriver förra sommarens inventeringar vid Björkvattnet i Strömsunds kommun i nordvästra Jämtland. Syftet med Forskningsresan är att kartlägga naturvärden i oskyddade

Forskningsresan: Gör de hotade skogarna vid Björkvattnet till naturreservat!

Förekomsten av spårhack av tretåig hackspett är bitvis riklig på granarna i de ekologiskt värdefulla skogarna vid Björkvattnet. Foto: Bo Karlstens. Samordnare för Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker har till Länsstyrelsen i Jämtland skickat in ett naturreservatsförslag som omfattar ett flertal naturskogar vid Björkvattnet i Frostviken i Strömsunds kommun i nordvästra Jämtland. De aktuella naturskogarna har

SVT Nyheter: Rödlistade arter och spår av tretåig hackspett i Storsjö

Under den här veckan undersöker ett femtiotal personer från hela landet fjällnära skogsmiljöer med höga naturvärden i Ljungdalen och Storsjö i Härjedalen. Forskningsresan arrangeras varje år av Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.  I klippet i SVT Nyheter intervjuas Mara Danvind från Naturskyddsföreningen om några av de artfynd som de har gjort under Forskningsresan i en skog som ägs