Fulltecknat: Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2019 Härjedalen, Jämtlands län

Uppdatering: Forskningsresan är i dagsläget fulltecknad. Det går alltså inte att anmäla sig längre och vi har stängt anmälningsformuläret. Även i år har det varit oerhört högt tryck på platserna och vi är glada att se att så många vill delta! Samtidigt är det tråkigt för er som inte får plats. Vi har ett begränsat antal platser

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2019 Härjedalen, Jämtlands län

Björkvattnet 2018, en klar skifferstensbäck ringlar sig genom naturskogen. Förra året besökte vi underbara örtrika granskogar i nordvästra Jämtland. Många fantastiska naturupplevelser väntar dig som följer med på Forskningsresan. Bild: Forskningsresan 2018. Uppdatering: Forskningsresan är i dagsläget fulltecknad. Det går alltså inte att anmäla sig längre och vi har stängt anmälningsformuläret. Även i år har

Ett femtiotal personer sluter upp för kampen om skogen i Jämtland

Värdefull grannaturskog i Frostviken. Foto: Cecilia Winter. Pressmeddelande 25 juli 2018 Under den här veckan undersöker ett femtiotal personer från hela landet skogsmiljöer med höga naturvärden i Frostviken i Strömsunds kommun, Jämtland. Skogsområdena saknar skydd och riskerar därför att avverkas. Deltagarna på Forskningsresan tittar på skogens struktur, trädens åldrar och förekomsten av död ved. Flera