Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2019 Härjedalen, Jämtlands län

Björkvattnet 2018, en klar skifferstensbäck ringlar sig genom naturskogen. Förra året besökte vi underbara örtrika granskogar i nordvästra Jämtland. Många fantastiska naturupplevelser väntar dig som följer med på Forskningsresan. Bild: Forskningsresan 2018. Uppdatering: Forskningsresan är i dagsläget fulltecknad. Det går alltså inte att anmäla sig längre och vi har stängt anmälningsformuläret. Även i år har

Ett femtiotal personer sluter upp för kampen om skogen i Jämtland

Värdefull grannaturskog i Frostviken. Foto: Cecilia Winter. Pressmeddelande 25 juli 2018 Under den här veckan undersöker ett femtiotal personer från hela landet skogsmiljöer med höga naturvärden i Frostviken i Strömsunds kommun, Jämtland. Skogsområdena saknar skydd och riskerar därför att avverkas. Deltagarna på Forskningsresan tittar på skogens struktur, trädens åldrar och förekomsten av död ved. Flera