Kampen gav resultat

  Änok räddat  Änokdeltat. Foto: Tor Lundberg   Efter ett stort engagemang från miljörörelsen och enskilda gav kampen till slut resultat. Skydda Skogen startade en kampanj och har lagt ned mycket arbete för att bevara urskogen i Änokdeltat med sin unika och otroligt vackra miljö. Här på skyddaskogen.se samlades 5000 namnunderskrifter in för att stoppa

Resultat efter inventering i Uppsala och Stockholms län

  Skandalavverkningar Just nu pågår Skydda Skogens fältundersökningar av skogsbruket i Uppsala och Stockholms län. Redan efter fem dagar kan Skydda Skogen konstatera att det finns allvarliga brister hos skogsbolagen när det gäller att leva upp till Skogsvårdslagen och de frivilliga certifieringsreglerna.  Skogar med höga naturvärden hotas att avverkas av skogsbolagen Holmen Skog och Bergvik

Skydda Skogens grundare Anders Delin fick naturvårdspriset 2011

  Stort grattis Anders! Anders Delin. Foto: Viktor Säfve   Skydda Skogens grundare, den legendariska skogsaktivisten Anders Delin mottog det förnäma naturvårdspriset på Flora- och faunavårdskonferensen vid SLU i Uppsala. Han mottog priset under rungande applåder på konferensen som hade skogen som tema, FN:s internationella skogsår. Över 50 år av fältstudier med kikare och lupp har

Inventering med Skydda Skogen och Olli Manninen

Foto: Robert Svensson Skydda Skogen kommer att göra fältinventeringar för att kartlägga skyddsvärd skog. Inventeringarna leds av Olli Manninen och Daniel Rutschman från Skydda Skogen. Skogar i Stockholm och Uppsala län kommer att besökas från och med 13 maj. Kontakta Skydda Skogen på daniel.rutschman@skyddaskogen.se om du är intresserad av att delta.