bildAnok

Stoppa avverkningen i Änokdeltat

  Ett akut hot ligger över fjällurskogen i Änok – ett av landets absolut vackraste fjälldeltan. Änokdeltat är ett storslaget urskogslandskap, unikt i sig självt men också värdefullt som en del av en vidsträckt sammanhängande helhet av väglös vildmark. I Änok möts naturreservatet Pärlälvens fjällurskog och världsarvet Laponia, där bland andra Kvikkjokk-Kabla fjällurskog och nationalparken