Sveaskog planerar att avverka den gamla naturskogsartade tallskogen vid Åbyälven i Ekopark Dubblabergen i Arvidsjaurs kommun. Foto: Steve Daurer.

Sveaskog planerar avverka 200-årig naturskog i Ekopark Dubblabergen

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har snitslat en gammal naturskogsartad tallskog för avverkning vid Åbyälven i Ekopark Dubblabergen i Arvidsjaurs kommun. – En naturvårdsskandal som hela Sverige borde få veta om, skriver skogsekologen Steve Daurer i ett brev till Sveaskog.   Den gamla tallnaturskogen i Ekopark Dubblabergen är snitslad för avverkning trots att Sveaskog hittills inte anmält

Renar som står i delvis huggen skog och äter pellets.

Sveaskog och Greenpeace i Muonio samebys renbetesskogar

Utan betesmark kan samerna inte bedriva sin rennäring. Sveaskogs avverkning hotar vår urbefolkning samernas existens. Detta påpekar Björn Mildh i brev till Sveaskog. Johanna Nilsson från Naturskyddsföreningen i Norrbotten påpekar att ”Mötet som ägde rum hösten 2020 med Muonio sameby som ni (Sveaskog) hänvisar till, kallades till av Skogsstyrelsen och handlade om hanteringen av en

Renar som står i delvis huggen skog och äter pellets.

Sveaskog: Mer än 149 skogar vid samma samråd!

Brev av Jonas Stenberg och Björn Mildh till ledningen för Sveaskog, som oförtrutet fortsätter med att omöjliggöra renskötsel och därmed grunden för samernas kultur. Bästa Per Matses och Eva Färnstrand Västra Kikkejaure sameby har sina renbetesmarker utspridda i en långsmal remsa över tre kommuner. Arvidsjaur och Piteå i Norrbotten och ett mindre stycke längst i sydost

hänglavsdraperade träd

Hänglavsrika skogar på gammal samisk kulturmark – Sveaskog vill ändå avverka

Hänglavsrika naturskogar nära sjön Seitejaure i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun i Norrbotten vill Sveaskog samråda om för tredje gången. Maskaure sameby har vid två tidigare samråd sagt nej till avverkning. Barktäkt och ”lappstubbar” visar att det är gammal samisk kulturmark och skogarna har dimensionsavverkats. I skogarna bor tretåig hackspett och talltita, björnen har lämnat

Sveaskog har tillfälligt avbrutit sin avverkning av renbetesskogen med höga naturvärden i Muonio sameby. Foto: Jason White/Greenpeace.

Agera för skogarna i Muonio sameby

Statliga Sveaskog började förra helgen kalhugga ett omstritt skogsområde med höga naturvärden i Muonio sameby. Avverkningen är nu tillfälligt stoppad av Greenpeace men mer påtryckningar behövs. Skydda Skogen stödjer Muonio sameby i denna skogskamp. Kontakta Sveaskog du också!  Sveaskog började förra helgen kalhugga ett cirka 75 hektar stort avverkningsanmält skogsområde i Muonio sameby. Detta trots att samebyn och Greenpeace krävt att alla