Yttrande till utredning om ekopark i södra Karatj-Råvvåive

  Vy över delar av det planerade ekoparksområdet i den södra delen av Karatj-Råvvåive. Foto: Mose Agestam. Skydda Skogen har lämnat ett yttrande till myndigheterna angående den pågående utredningen om att göra en ekopark i den södra delen av Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun. I yttrandet beskriver föreningen sin syn på varför en ekopark inte är ett tillräckligt skydd för

Unika svämskogar i Dalarna avverkas

Unnån och de intilliggande svämskogarna har inventerats och föreslagits att bli naturreservat. Foto: Bengt Oldhammer Vid Unnån i Dalarna finns unik naturskog med en rikedom av arter och säregna svämskogsmiljöer. Naturskyddsföreningen i Orsa har inventerat där och vill att naturskogarna längs ån skyddas, något de har skrivit om till Länsstyrelsen. Nu har avverkning skett i

Landshövdingen i Dalarna svarar om Gåsberget i Dalarna: ”Inte realistiskt att enbart inrätta formella skydd”

Tallnaturskog med brandprägel i Ore Skogsrike. Foto: Privat. Ylva Thörn, landshövding i Dalarnas Län svarar Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Rättvik och Fältbiologerna gällande projektet ”Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt*”. I ett brev har föreningarna uppmanat landshövding och myndigheter i Dalarna att skydda mer skog och att stå upp för miljömålen. Kopia har även gått till

Över 20 avverkningsanmälningar i värdefullt skogsområde vid sjön Yngern, Södermanland

Vedtrappmossa (NT).  Foto: Bjarne Tutturen Kring sjön Yngern i Södertälje, Nykvarn och Gnesta kommun i Södermanland finns fortfarande äldre, sammanhängande skogar. Varg och lo, tjäder och orre lever i skogarna och vid sjön häckar havsörn, storlom och fiskgjuse. Sveaskog har under 2018-2019 lämnat in över 20 avverkningsanmälningar bara på södra sidan sjön vilket kommer att

Skydda Skogen till SCA: Dra tillbaka era avverkningsanmälningar i naturskogen vid Marktjärn!

Granar draperade av garnlav bakom ett stort mossövertäckt klippblock invid en talltorraka, Svarttjärnåsen. FSC-certifierade bolaget SCA planerar att avverka flera naturskogar med höga naturvärden och många rödlistade arter vid Marktjärn, norr om Fränsta i Ånge kommun. Föreningen Skydda Skogen har inventerat några av de avverkningsanmälda skogarna och skickat brev till SCA, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för