Conference Northern Primeval Forests 2010

Welcome to the conference website for Northern Primeval Forests We invite you to the city of Sundsvall, Sweden in August 2010 to take part in the scientific conference – Northern Primeval forests: Ecology, Conservation and Management. Sizeable areas of the Northern hemispheres’ forests remain unmanaged by man. These primeval forests not only harbour unique conservation

Skogsfestivalen 14-18 juli 2010

  Skogsfestivalen är ett gränsöverskridande kulturevenemang och Nordens största mötesplats för ideell skoglig naturvård. Festivalen är en manifestation för att gammelskogen ska skyddas och för en reform av skogsbruket, med konserter, film, teater, dans och poesi. Föreläsningar om naturvård, klimat, naturnära skogsbruk, skogshistoria och ekologi. Naturguidningar, exkursioner och många spännande verkstäder inom kultur, hälsa och

http://www.protecttheforest.se/images/skydda%20skogen_carlgren.jpg

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter

Miljöminister Andreas Carlgren på Flora- och Faunavårdskonferensen. Under Flora- och Faunavårdskonferensen 28/4 konstaterade ArtDatabanken att förlusten av biologisk mångfald fortsätter i samma takt som förut. Sverige har därmed inte nått det uppsatta målet att ha stoppat utarmningen till år 2010. Den nya rödlistan har 500 nya arter jämfört med 2005, varav 278 av dessa är

Skogsaktuellt: Vad vet Sandström om skogsbiologi?

I mars månad fick Skydda Skogen äran att debattera skogsbruk med skogsdirektörerna Larsson och Larsson. Vi anklagades då för att vara extremister. In från höger kommer nu Ulf Sandström, representant för SMF Skogsentreprenörerna. Tanken är otvetydigt att skrämma så många som möjligt för oss och för naturvården, med vilka låga argument som helst. Ulf Sandström