Skydda Skogen till SCA: Dra tillbaka era avverkningsanmälningar i naturskogen vid Marktjärn!

Granar draperade av garnlav bakom ett stort mossövertäckt klippblock invid en talltorraka, Svarttjärnåsen. FSC-certifierade bolaget SCA planerar att avverka flera naturskogar med höga naturvärden och många rödlistade arter vid Marktjärn, norr om Fränsta i Ånge kommun. Föreningen Skydda Skogen har inventerat några av de avverkningsanmälda skogarna och skickat brev till SCA, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för

Skydda Skogen agerar mot Sveaskogs planerade avverkning vid Vågträsk, Västerbotten

Rikligt med hänglav i den avverkningsanmälda skogen vid Vågträsk. Sveaskog vill avverka sammanlagt 15 hektar skog med höga naturvärden vid Vågträsk, ca 2 mil nordost om Malå i Västerbottens län. Nu skickar Skydda Skogen ett brev till Sveaskog, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen och uppmanar bolaget att dra tillbaka sina avverkningsanmälningar. Det är mycket höga naturvärden i

Sveaskog ska avverka granurskog, kör över samer och naturvård

Granurskogen som Sveaskog avverkningsamält på Guossavare. Foto: Björn Mildh Nu har FSC-certifierade Sveaskog avverkningsplanerat en granurskog med höga naturvärden i Arjeplogs kommun. ”Så skriande är bolagets rådande virkesbrist att även urskog som ligger ovan gränsen för fjällnära skog har avverkningsplanerats”, skriver Naturskyddsföreningen och Maskaure Sameby i ett gemensamt brev till bolaget. Här är brevet i

Nytt brev till Sveaskog: Avverka inte skogen vid Lill-Skarja!

Skogsmaskinen som stoppades av skogsengagerade personer i april. Denna vecka har Skydda Skogen skickat ett nytt brev till Sveaskogs styrelse med kopia till länsstyrelsen med uppmaningen till bolaget att inte avverka 40 hektar naturskog vid Lill-Skarja i Arjeplogs kommun. Sveaskog har avverkningsanmält skogen trots att lokalbefolkning, ideell naturvård och länsstyrelsen har reagerat mot planerna. Länsstyrelsen