Debatt: Sveaskog lyssnar inte på samerna, vill åt skog på renbetesland

 Foto: Björn Mildh Sveaskog har virkesbrist och hugger fjällnära skogar i samebyarnas kärnområden. På samråden med samerna är Sveaskog i överläge och tvekar inte att bruka sin maktposition för att komma åt skogar i renbetesland. Samebyarnas nej till avverkning respekteras inte! Det statliga skogsbolaget Sveaskog, ägt av oss alla, har till följd av tidigare överavverkningar

Natursidan: Ett 50-tal personer undersökte hotad skog i Jämtland

Deltagarna letar efter rödlistade arter och signalarter som indikerar att skogen har höga naturvärden. Foto: Bjarne Tutturen Sista veckan i juli undersökte ett 50-tal personer skogar med höga naturvärden i Frostviken i Strömsunds kommun, Jämtland. Skogsområdena saknar skydd och riskerar att avverkas, enligt föreningen Skydda Skogen.  Det är ”Forskningsresan till Naturvårdens utmarker” som har pågått,