Naturnära skogsbruk – konferens i Örebro den 2 november

För att möta biodiversitets- och klimatkrisen behöver vi både mer skyddad och restaurerad skogsmark som undantas till naturvård, men också en reform av skogsskötseln. Skogsförvaltningen måste gå ifrån dagens kalhygges- och plantagemodell, till ett klimatanpassat ekosystembaserat naturnära mångbruk. På konferensen kommer naturnära och ekosystembaserade modeller att presenteras. Hur möter naturnära skogsförvaltning miljöutmaningarna och våra samhälleliga

Industrilobbyist får regeringsuppdrag som utredare bioekonomi

Lena Ek (C) är troligen den mest olämpliga personen i landet för att få något utredningsuppdrag. Ändock har hon fått uppdraget att leda en utredning med uppgift att ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi. Det är skamligt nog att kombinera orden hållbar och växande ekonomi i en

"Vattenfail" - protest mot Vattenfall i Tyskland.

Miljöaktivister runt om i Europa kräver att Vattenfall överger förbränning

Igår genomfördes protester i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien mot att Vattenfall investerar i skoglig biomassa och fortsatt förbränning av fossila bränslen. Internationella aktioner i sociala medier fördömer Vattenfalls investeringar och idag möter energibolaget stark kritik på sin bolagsstämma.  I dag deltar Lina Burnelius från Skydda Skogen på Vattenfalls bolagsstämma i Stockholm.  – Om Vattenfall fortsätter

Preemraff demo

Missriktad statlig kreditgaranti för grön omställning – biodrivmedel ger ökade koldioxidutsläpp

Preems satsning på ökad produktion av biobränslen blev beviljad den statliga kreditgarantin för gröna omställningar, dagen innan förhandlingarna i Mark- och Miljödomstolen. Flera miljöorganisationer fanns på plats under förhandlingarna i Lysekil och tryckte på att Preems ansökan bör avslås med hänsyn till klimat och biologisk mångfald. Skydda Skogen deltog på förhandlingarna och poängterade att biobränslen