Skogshare, Härjedalen 2021. Foto: David van der Spoel

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 5. Skogshare

Varje dag fram till jul presenterar Skydda Skogen en hotad skogslevande art. Skogsharen blev rödlistad som nära hotad (NT) 2020. Klimatförändring, konkurrens från fältharen- som är en främmande art för Sverige, samt jakt har troligtvis orsakat minskningen. Under snöfria vintrar är en skogshare lätt att upptäcka för rovdjur eftersom den byter till vit päls. Fältharen

Lina Burnelius från Skydda Skogen håller tal under COP26 i Glasgow.

Skydda Skogens Lina Burnelius på COP26: – Lyssna inte på Sverige!

Klimatförhandlingarna på FN:s klimatmöte COP26 är avslutade sedan en vecka tillbaka. Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator på Skydda Skogen, deltog i en virtuell panel under COP26 i Glasgow arrangerad av Natural Resources Defence Council (NRDC) den 5 november. Panelen riktade fokus på avverkningarna av de kolrika boreala ur- och gammelskogarna i den norra delen

Lina Burnelius från Skydda Skogen håller tal under klimatstrejken i Stockholm. Foto: Adam Karls Johansson.

Skog och klimaträttvisa på klimatstrejk i Stockholm

Den 22 oktober 2021 var det åter igen dags för globala klimatstrejker med ungdomsrörelsen Fridays for Future. Denna gång låg fokus på intersektionalitet, det vill säga om hur maktordningar som kön, sexualitet och socioekonomisk status skapar diskriminering och förtryck. Klimatstrejker anordnades i nästan 30 svenska städer, från Malmö i söder till Kiruna i norr. I

”Slaget om skogen” upprör skogsetablissemanget

Både SVT och forskare från andra länder har avslöjat saker om tillståndet i den svenska skogen som inte fallit i god jord hos skogsetablissemanget. Att branschföreträdare och deras politiska svans rasar säger sig självt, men nu rycker även kavalleriet in – och gör saken värre. Göran Ståhl, dekan vid SLU:s skogsfakultet ondgör sig över SVT:s programserie

En gammal barrnaturskog med olika trädslag, träd i olika åldrar och storlekar. Här tillåts träden åldras och dö en naturlig död vilket ingår i naturskogens naturliga livscykel. Foto: Sebastian Kirppu.

Biologisk mångfald i naturskogen – möt den i digital bildutställning

Vad är en skog och hur fungerar barrnaturskogens naturliga livscykel? Just nu pågår en digital bildutställning på Naturhistoriska riksmuseet med skogbiologen Sebastian Kirppu. I flera olika bildserier berättar Sebastian om den svenska skogen, dess ekosystem och biologiska mångfald.  Sebastian Kirppu är engagerad i Skydda Skogen och en kunnig naturskogsförespråkare som flitigt föreläser och håller kurser