manualfront

min förstamin andraSkydda skogen – nu!Skogen är vårt största och artrikaste ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av! Bli medlemKlimat