Svar från Afrikagrupperna till Green Resources om plantage i Uganda

I början på april publicerade Afrikagrupperna två blogginlägg (Mangoträden står kvar som bevis, Klimaträttvisa – vem betalar priset för klimatförändringar) från Karin Edstedt som på plats i Uganda undersökt förhållandena kring det norska skogsbolaget Green Resources skogsplantage, samt påverkan från Svenska Energimyndigheten som har köpt utsläppsrätter därifrån. Green Resources återkom med ett svar på dessa

Livfull hyllning till biologisk mångfald den 22 maj

Manifestation för biologisk mångfald. Foto: Anton Björkman.  Den 22 maj 2018 samlades ca 150 personer på Norrmalmstorg i Stockholm för att uppmärksamma den biologiska mångfalden i manifestationen för biologisk mångfald. Manifestationen arrangerades av föreningen Skydda Skogen och Klimataktion med stöd av totalt 20 organisationer, däribland Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Fältbiologerna och End Ecocide Sweden. Birgitta

ETC: De vill skydda halva jorden

Nu höjs röster från internationellt och vetenskapligt håll för att skydda 50 procent av jordens land- och havsareal. Det anses vara det som krävs för att säkra växt- och djur­arters överlevnad i det långa loppet. I takt med att livsmiljöer försvinner brådskar behovet av ett landskapsperspektiv, menar forskare. Sverige är ett av de länder i

Kritik mot planer att exploatera skogsmark vid Härlanda tjärn, Göteborgs stad

Göteborgs stad planerar ny bostadsbebyggelse mellan stadsdelen Björkekärr och Härlanda tjärn nordöstra Göteborg. Strax öster om Härlands tjärn planeras en ny skola. Detta innebär exploatering av skogsmark som gränsar till ett naturreservat och som under lång tid inte utsatts för modernt skogsbruk. Planerna har kritiserats av ett flertal föreningar och privatpersoner. Per Hallén, ekonomihistoriker, beskriver

”Vi kräver att Sveaskog visar sina naturvärdesbedömningar!”

En av Sveaskog avverkningsanmäld nyckelbiotop, Strandberget i Norrbotten. Foto: Björn Mildh I veckan skickades ett öppet brev till näringsminister Mikael Damberg med kopia till miljöminister Karolina Skog. Brevet kräver att Sveaskog ska redovisa sina naturvärdesbedömningar öppet. Brevet är skrivet av Björn Mildh, skogsengagerad sedan många år i Naturskyddsföreningen och signerat av personer från organisationerna Jordens