FSC

Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell organisation för certifiering av skogsbruk och skogsprodukter. Tanken är att FSC ska främja ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt skött skogsbruk. FSC består av representanter från skogsindustrin, miljörörelsen och sociala intresseorganisationer. Den första svenska FSC-standarden, som baserades på FSC:s internationella principer och kriterier, introducerades 1998. Den användes fram