FSC – Maila företagen!

Du kan läsa mer om vår FSC kampanj här. Nedan hittar du färdiga maillänkar (som öppnas i ditt mail program). Till SCA Skog Till Sveaskog Till Stora Enso Till Billerud Skog Till FSC Sverige Till Arla Konsumentkontakt Till Tetra Pak Till Lidl Till miljöminister Romina Pourmokthari Kontakta FSC, skogsbolag, Arla, Tetra Pak, Lidl och miljöministern

Konsumentupplysning om FSC

Kontakta FSC Går det att lita på skogsbrukscertifieringen Forest Stewardship Council (FSC)? Den 21 mars 2014 överlämnade Skydda Skogen barnboken ”FSC – Falsk Skogs Certifiering” till Miljödepartementet och miljöminister Lena Ek. Den 26 februari 2014 anmälde Föreningen Skydda Skogen skogsbrukscertifieringen FSC och de FSC-certifierade skogsbolagen Sveaskog, SCA och Stora Enso samt mjölkjätten Arla och livsmedelsbutiken

FSC FALSK SKOGSCERT Bild1

FSC – Kampanj

Konsumentupplysning om FSC Den 21 mars 2014 överlämnar Skydda Skogen barnboken ”FSC – Falsk Skogs Certifiering” till Miljödepartementet och miljöminister Lena Ek. Barnbok ”FSC – Falsk Skogs Certifiering” (pdf) Den 26 februari 2014 anmälde Föreningen Skydda Skogen skogsbrukscertifieringen FSC och de FSC-certifierade skogsbolagen Sveaskog, SCA och Stora Enso samt mjölkjätten Arla och livsmedelsbutiken Lidl till Konsumentverket för

FSC

Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell organisation för certifiering av skogsbruk och skogsprodukter. Tanken är att FSC ska främja ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt skött skogsbruk. FSC består av representanter från skogsindustrin, miljörörelsen och sociala intresseorganisationer. Den första svenska FSC-standarden, som baserades på FSC:s internationella principer och kriterier, introducerades 1998. Den användes fram