FÖRENINGEN NATURBRUK

”Skonsamt bruk av naturens resurser genom kontinuitet Vetenskapliga studier har visat att skog kan ge mycket högre avkastning, om man går ifrån kalhyggesbrukets ”beståndsskötsel” och i stället inriktar sig på att utnyttja olikheten, som finns mellan enskilda träd. För att nå ända fram är det viktigt att utnyttja personer med hög kompetens vid beslut om

VK: Ändra sättet att bruka skogen

Variationen i formerna för skogsbruk måste öka över hela skogslandskapet. Vissa delar av landskapet bör inte kalhuggas utan brukas genom kontinuerlig gallring och inväxt underifrån av plantor. I andra områden bör lövskogen få dominera. En sådan ökad variation skulle gynna det skogliga mångbruket, den biologiska mångfalden, samt medföra ett visst bidrag till att minska framtida

VK: Ett mer naturligt skogsbruk

”Skogspolitiska utredningen bör inte ha svårt att föreslå en tvingande övergång till kontinuitetsskogsbruk. Stormskadorna minskar när kalhyggena försvinner. När markberedning blir onödig sparas renarnas lav och vi räddar alla dolda fornlämningar. Kravet på orörda reservat minskar. Skogsskötarens kunskap kombineras med naturens dynamik och den symbiosen leder till ekonomisk succé. Skriver Mats Hagner, professor emeritus, Umeå

Hypoteser bakom kalhyggesbruk

Mats Hagner Bakgrund Naturskog (Nat) I skog som växer utan mänsklig inverkan, gör konkurrensen mellan närstående träd, att stora träd accelererar från mindre träd. Skogen skiktar sig och stora och små träd står intill varandra. Disco, som är ett mått på denna lokala olikhet, får värdet 0.5, vilket är kännetecknande för en exponentiellt avtagande fördelning.

”Naturnära skogsbruk” – ekonomiskt på skogens villkor

Miljömagasinet: – Här i Lübeck har vi ett enastående samarbete med Greenpeace. På andra ställen kämpar gräsrotsrörelsen och de etablerade krafterna mot varandra, här har vi däremot fastställt gemensamma riktlinjer för ekologiskt skogsbruk som vi var först med i Tyskland. Lübeck är ett levande exempel på ekonomisk-ekologisk skogsnäring! Det säger Lübecks skogsförvaltningschef Lutz Fähser i