Skriv under: Kräv rättvisa för lokalbefolkningen i Kachung och Bukaleba i Uganda

Lokalbefolkningen i Kachung Kräv rättvisa för lokalbefolkningen i Kachung och Bukaleba i Uganda genom att skriva under ett brev till Energimyndigheten med en uppmaning om att myndighetens kolkreditsavtal med norska bolaget Green Resources avslutas. Green Resources bedriver klimatkompensering i Kachung och Bukaleba i Uganda i form av icke-inhemska trädplantager där lokalbefolkningen tvingats bort och förlorat

M och C: vill ge skogsägare mer makt och skrota nyckelbiotopsinventering

Skyddad natur- Tyresta Nationalpark. Foto: Kristina Bäck I en undersökning om vad riksdagspartierna anser om skog så svarar Vänstern och Miljöpartiet att dagens skogsbruk inte är hållbart. Övriga partier tycker att Sveriges skogsbruk är hållbart och att det är problematiskt med nyckelbiotoper. David van der Spoel, professor i biologi på Uppsala universitet och talesperson för

Moderat vill stoppa medel till föreningen Skydda Skogen

Skogen i Dikanäs. Foto: Jon Andersson Riksdagsledamoten Johan Hultberg (M) ifrågasätter att föreningen Skydda Skogen har fått medel för inventering och rapport om en hotad fjällnära skog i Dikanäs, Vilhelmina kommun. Förra veckan skickade Hultberg en fråga till miljöminister Karolina Skog och regeringen om detta. Skydda Skogen menar att även föreningar som är kritiska till

Energimyndighetens klimatkompensation orsakar svält och lidande i Uganda

Tallplantage i Kachung som Green Resources har planterat. Inhemska arter har fått ge plats för monokulturer av tall och eucalyptus. Foto: © Kristen Lyons / The Oakland Institute Natursidan, 23 januari 2018: I Uganda hindras lokalbefolkning från att använda sin egen mark för att svenska Energimyndigheten ska kunna klimatkompensera koldioxidutsläpp. Klimatkompensationen köps från det norska

Enad miljörörelse till kamp för att skydda Ore Skogsrike i Dalarna

Foto: Christian Åslund. Greenpeace pressmeddelande, 20 december 2017 Idag anslöt också Greenpeace med flera aktivister till Ore Skogsrike som hotas av avverkning från Sveaskog. Greenpeace ansluter därmed till Naturskyddsföreningens, Fältbiologerna, Skydda Skogen, Klimataktion, Jordens Vänner, PUSH Sverige och Dalarnas ornitologiska förenings krav om att Ore Skogsrike inte får avverkas av statliga Sveaskog. Ore Skogsrike är