Natursidan: ”Om inte detta är nyckelbiotop – vad är då nyckelbiotop?”

Tallnaturskog, nyckelbiotop som har avverkats och nu ska mer ska avverkas på Brännvinnsberget, Ore skogsrike i Dalarna. Foto: Sebastian Kirppu Natursidan, 13 december 2017 Nu ska ännu mer tallnaturskog med höga naturvärden avverkas på Brännvinsberget i Dalarna. Naturskyddsföreningen och flera erfarna ideella naturvårdare är starkt kritiska till avverkningsplanerna: Om inte detta är en nyckelbiotop vad

Kolkolonialism: Green Resources misslyckade klimatprojekt i Uganda

Oakland Institute, pressmeddelande, 13 december 2017 Oakland, Kalifornien – I anknytning till klimatmötet One Planet Summit i Paris, släpper Oakland Institute en rapport om kolkolonialism (Carbon Colonialism: Failure of Green Resources’ Carbon Offset Project in Uganda) som avslöjar västerländska företags falska klimatlösningar. Rapporten exponerar det norska skogsindustribolaget Green Resources fortsatta urholkning av livsmedelsförsörjningen och livsuppehället

Natursidan: 56 naturturismföretag: Sluta avverka skogar med höga naturvärden

Tallnaturskog i Ore skogsrike i Dalarna, en av Skandinaviens sydligaste skogslandskap som delvis avverkats nyligen. Foto: Sebastian Kirppu Natursidan, 6 december 2017: Skydda alla skogar med höga naturvärden! Det kräver 56 rese-, ekoturism- och guideföretag från både Sverige och utlandet. I ett öppet brev skriver de till de miljömärkta skogsbolagen Stora Enso, Sveaskog och SCA.

Skövlas Rumäniens urskog för Ikeas möbler?

Skogslandskap i Transylvanien. Foto: Bergadder via Pixabay, CCO Commons 2014 köpte Ikea upp stora arealer skog i Rumänien från Harvard University, de i sin tur hade köpt den från korrupta företag. Dessa företag har genom bedrägeri stulit skogen från den rumänska staten. Träet i Ikeas möbler är FSC-certifierat, trots att det med stor sannolikhet kommer