Remissvar nationella skogsprogrammet

Nu har föreningen skickad in remissvaret på de fyra delrapporter i det nationella skogsprogrammet. Rapportena tyckte föreningenvar spretiga, utan t.ex. en tydlig definition av vad som är hållbart skogsbruk. Föreningen ifrågrasätter därför såväl grunden för det nationella skogsprogrammet själv, vars vision var: ”Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt

Kampen om Yxsjöområdet fortsätter

Yxsjöområdet i Härryda kommun är en av få gamla skogsområden i Västra Götaland. Där häckar tjäder och bivråk men där finns även många andra skyddsvärda arter. Och där vill trafikverket bygga den nya höghastighetsbanan mellan Stockholm och Göteborg, vilket föranlett kommunen att planera en stad nära spåret – trots att inget löfte finns om en

Forskare oroliga över den svenska skogen

Ryska och finska forskare och naturvårdare var nyligen på Sverigebesök som led i ett samarbete kring skogsskydd och bevarandet av biologisk mångfald. ”Situationen för skogen är allvarlig”, säger Robert Svensson” från Norrköping, som företräder organisationen Skydda skogen.  Läs hela artikeln i ETC Norrköping.