Respons på en skrivelse från de fyra stora skogsbolagen om inventeringspausen

Uppsala, 2017-04-24   Till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog.   Detta är en respons på en skrivelse från de fyra stora skogsbolagen, som stöder skogsstyrelsens GD Herman Sundqvist beslut att pausa nyckelbiotopsarbetet i nordvästra Sverige. Tvärtemot dem kräver vi att pausen omedelbart hävs, för att inte riskera att skyddsvärda skogar avverkas. Följande fyra

Skydda skogen för biologisk mångfald och klimatet

I ett svar till Greenpeace (SvD 2017-03-01) hävdar professorerna Kauppi och Lundmark att vi inte alls ska spara skog utan hugga den för att rädda klimatet (SvD 2017-03-03). De skriver bl.a. att ”ett stort antal skogslevande fågelarter har återhämtat sig”. Detta baseras troligtvis på en studie från Svensk fågeltaxering som visar att minskningen av fågelpopulationerna