Natur utan rättigheter vid avverkning

Anna Vildesten delar med sig av sina personliga tankar kring en pågående avverkning i Nordanstigs kommun: Jag har gråtit floder och gått bredvid skogsmaskinen i två dagar för att försöka rädda några få träd. Samtidigt ser jag hur de kalavverkar skogen runt vår tomt. Enligt skogsbolaget så kan vi inte förvänta oss att uppleva skog

Nu försvinner det gamla skogslandskapet – i rasande fart: ”Katastrof”

Artikeln nedan är från ETC. Text: Rebecka Bohlin Foto: Hossein Salmanzadeh. Här prenumererar du på ETC nyhetsmagasin: https://www.etc.se/prenumerera De sista gammelskogarna skövlas. ”Om det fortsätter är allt borta inom några år. Var är stoppknappen?”, frågar naturvårdaren Bengt Oldhammer.  Det porlar från ett vattendrag. Det doftar barr och förmultnande löv. En större hackspett gör sin grej några meter ovanför våra huvuden. Solen

Öppet brev: Skogsstyrelsen motverkar skydd av biologisk mångfald

Skogsstyrelsen gör sitt bästa för att med olika beslut motverka det skydd mot avverkning som nyckelbiotoperna gett den biologisk mångfalden”, skriver den ideella naturvårdaren Björn Mild i ett öppet brev till Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. Under Sundqvists tid som generaldirektör för myndigheten har naturvården nedmonterats och Björn Mildh efterlyser besinning. Läs Björn Mildhs öppna brev

Protester mot stoppad nyckelbiotopsinventering

Den 1 januari 2021 kommer Skogsstyrelsen sluta att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Beslutet har fått massiv kritik från både internt inom Skogsstyrelsen, andra myndigheter och organisationer. En demonstration mot beslutet kommer att ordnas i närheten av Skogsstyrelsens kontor i Uddevalla den 30 december kl. 11. Förhoppningen är att liknande demonstrationer ordnas runt om i Sverige. En

Österbergsmurens naturreservat, Sandviken.

Sammanfattning av rapport till Assi-Domän och Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1998. Av Anders Delin De största naturvärdena i Österbergsmurens naturreservat är knutna till dess skog, som hör till de äldsta i landskapet och innehåller mer död ved än de flesta andra. Antalet rödlistade arter i denna skog är mycket stort. Av nedanstående tabell framgår att