Manifestation och vandringar med Sundays for Forests

Den 28 februari uppmärksammades Sundays for Forests för andra gången i Sverige i Tanums kommun. Söndagen bjöd på strålande solsken och drygt 30 personer dök upp för att följa med ut på en guidad naturvandring vid Skärkäll, Gerlesborg. I Strömstads kommun hölls även en manifestation mot kalhyggesmissbruket. Sundays for Forests är inspirerad av Fridays for

Caliciopsis calicioides i Trönö

Anders Delin Skogsgruppen i Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län anordnade den 4 juni 2005 en exkursion till Trönö i nordligaste delen av Söderhamns kommun. Vi gick i berget NV om Yxberg, på fastigheten Långbro 4:4, i ett tämligen nybildat naturreservat, på jakt efter arter som här gynnas av en ovanligt asprik skog På en grov asp

Båtforsområdet vid nedre Dalälven 8-9 maj 2004

Anders Delin Nordupplands kantiga moränblock möter här på bred front allt vatten från Dalarna. Älven har ännu inte grävt någon riktig fåra. Högvattnen läger upp bördiga älvsediment längs älvfårorna, in över de flacka holmarna. Delar av samma sediment eroderas sedan ibland bort när ett nytt högvatten banar nya vägar. Fårornas botten är ojämn av större