Bild på motorväg

Skydda Skogen överklagar vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn

Skydda Skogen har överklagat vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn i Stockholms län som Trafikverket har fastställt. I överklagandet till regeringen har Skydda Skogen tagit upp att den planerade vägen strider mot miljöbalken när det gäller lokaliseringen och att den skadar det stora skogsområdet Hanveden som är av riksintresse för friluftslivet. Vägen strider dessutom mot klimatlagen och

Äganderätt och samhällsintresse

Den febriga debatten om skogen fortsätter och når nya höjder när t.ex. miljöorganisationer angrips av ledarskribenter i SvD eller att talerätt enligt Århuskonventionen föreslås minskas. Ivern att avverka skog börjar alltmer likna hetsen i en guldrush. Ägandets rättigheter används som argument för att få göra vad man vill med marken. Äganderättigheter har historiskt funnits mer

Skydda skogen Svenska kyrkan!

Till: Svenska kyrkans tillträdande ärkebiskop, Martin Modéus – Skydda skogen Svenska kyrkan! Nu finns ett upprop som vill understryka Svenska kyrkans ansvar som skogsförvaltare i en tid av klimatkris och stora hot mot den biologiska mångfalden. Som en vägledning för en kyrka som vill gå före i att skydda skogen överlämnas till den tillträdande ärkebiskopen Skogens

Att kunna överklaga är en central del av demokratin

Förslaget att begränsa miljöorganisationers rätt att överklaga beslut utgår från att stärka äganderätten. Samtidigt upprepas önskan i olika motioner, allt från vargfrågan till plan och bygglagsfrågor. De borgerliga partierna verkar se miljöorganisationer som snudd på rättshaverister som vill styra hur mark används när de överklagar och “stör” ordningen. Att partier i ett folkvalt forum resonerar

Stockholm +50: Sverige bär inte ledartröjan i klimat och miljö

Föreningen Skydda skogen skriver om att Sverige inte bär ledartröjan i klimat och miljöfrågor. Snarare verkar alla partier överens om att fortsätta exploatera vår natur. Detta går så långt att man är villig att anpassa lagstiftningen för att göra detta möjligt. Olof Palme öppningstalade vid FN´s första miljökonferens 1972. Han var tydlig: – I am certain