Renar som står i delvis huggen skog och äter pellets.

Sveaskog och Greenpeace i Muonio samebys renbetesskogar

Utan betesmark kan samerna inte bedriva sin rennäring. Sveaskogs avverkning hotar vår urbefolkning samernas existens. Detta påpekar Björn Mildh i brev till Sveaskog. Johanna Nilsson från Naturskyddsföreningen i Norrbotten påpekar att ”Mötet som ägde rum hösten 2020 med Muonio sameby som ni (Sveaskog) hänvisar till, kallades till av Skogsstyrelsen och handlade om hanteringen av en

Samtala med skogen om gamla skogar

ÅsaLisa Linnman, biolog och naturomsörjare har skrivit fem brev som hon kallar ”Samtala med skogen I-V”. Det första brevet publicerades i februari. Här är det andra brevet som handlar om gamla skogar: I skogens glänta tycks tiden stå stilla. Fårade stammar och lågor med mossa kan dock förvilla. För i marken därunder tillväxer livet beständigt

Manifestation och vandringar med Sundays for Forests

Den 28 februari uppmärksammades Sundays for Forests för andra gången i Sverige i Tanums kommun. Söndagen bjöd på strålande solsken och drygt 30 personer dök upp för att följa med ut på en guidad naturvandring vid Skärkäll, Gerlesborg. I Strömstads kommun hölls även en manifestation mot kalhyggesmissbruket. Sundays for Forests är inspirerad av Fridays for

Caliciopsis calicioides i Trönö

Anders Delin Skogsgruppen i Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län anordnade den 4 juni 2005 en exkursion till Trönö i nordligaste delen av Söderhamns kommun. Vi gick i berget NV om Yxberg, på fastigheten Långbro 4:4, i ett tämligen nybildat naturreservat, på jakt efter arter som här gynnas av en ovanligt asprik skog På en grov asp