Förflytta Skogsstyrelsens generaldirektör till elefantkyrkogården

I en debatt på Altinget debatterar Skydda skogen med Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen. I en replik menar föreningen att Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har på några år raserat Naturvårdssveriges förtroende för den myndighet han är satt att leda. I en debattartikel den 5 maj menade föreningen Skydda skogen att ”Samtidigt som FN publicerade rapporten initierade

Går i skogen, jeffrey-wegrzyn, unsplash

Skydda Skogen underkänner Skogsstyrelsens utredning; Förslag till Gröna steg för Levande skogar.

I utredningen Gröna steg för Levande skogar föreslår Skogsstyrelsen åtgärder på kort sikt, 2-5 år, för positiv utvecklingen av miljötillståndet i skogen. En grundtanke är att de Gröna Stegen ska vara motivationsskapande för markägarna och att göra miljömålsarbetet mer konkret. Skydda Skogen anser att det är svårt att se hur de Gröna Stegen ska kunna

Skydda Skogen: Ställ Skogsstyrelsen till svars

Skogsstyrelsen har initierat en debatt baserad på överdrifter i syfte att försvaga naturskyddet. Det är allvarligt, men än mer allvarligt är att det sker i samverkan med skogsnäringen i ett krisläge för miljön, skriver Elin Götmark, Ulf von Sydow och Michael Nilsson, Skydda Skogen på Altingets debattsida. Vi ifrågasätter om regeringen kan genomföra de försämringar

The Boreal Eco-Forestry Online Conference

En internationell konferens om naturnära och ekosystembaserad skogsförvaltning i norr. Datum: 5-6 april.Format: OnlinekonferensAnmälan: Du kan kostnadsfritt anmäla ditt deltagande här Om konferensen: Skydda Skogen är medarrangörer till konferensen om visioner, komplexitet och de utmaningar, lösningar och möjligheter som finns för morgondagens hållbara skogsförvaltning i boreala Europa. Kunskapen om den ekologiska dynamiken och den biologiska

Renar som står i delvis huggen skog och äter pellets.

Sveaskog och Greenpeace i Muonio samebys renbetesskogar

Utan betesmark kan samerna inte bedriva sin rennäring. Sveaskogs avverkning hotar vår urbefolkning samernas existens. Detta påpekar Björn Mildh i brev till Sveaskog. Johanna Nilsson från Naturskyddsföreningen i Norrbotten påpekar att ”Mötet som ägde rum hösten 2020 med Muonio sameby som ni (Sveaskog) hänvisar till, kallades till av Skogsstyrelsen och handlade om hanteringen av en