Skogshare, Härjedalen 2021. Foto: David van der Spoel

Det finns fortfarande de som är utan rösträtt

I dagarna firas det att den allmänna rösträtten infördes för 100 år sedan. I riksdagen hölls ett seminarium om den allmänna rösträttens införande. Den allmänna rösträtten omfattade då varken romer eller personer som fick bidrag och detta är mindre känt. Historien om rösträtt för människor över 18 i Sverige finns beskrivet på andra ställen och det var så

Självgod rapport från Skogsindustrierna saknar självkritik

Av Daniel Andersson Skogsindustrierna, som är massa-, pappers- och den trämekaniska industrins branschorganisation, har i dagarna presenterat en ny rapport ”Time to dispel the forest carbon debt illusion”. Den är skriven av Peter Holmgren och lanseras även genom reklam. Författaren kritiserar bl a studier kring kolskuld, vilka han menar är förenklade. Holmgren vill istället visa

ÅsaLisa Linnman: Samtala med skogen om bioekonomi

ÅsaLisa Linnman, biolog och naturomsörjare, har skrivit fem brev som hon kallar ”Samtala med skogen I-V”. Här är det femte och sista brevet som handlar om att samtala med skogen om bioenergi: ”Nu har jag lyssnat och har nog förstått, att hur vi handskats med skogen åt helvete gått. Jag är lessen för er skull,