Miljöministern som vaknade

Det svenska ordförandeskapet i EU har plötsligt lyft den biologiska mångfalden som en av prioriteringarna på miljöområdet. På högnivåmötet i Strömstad nyligen diskuterades den intensivt. Miljöminister Andreas Carlgren uttalade att nu ville han mobilisera världens länder för att stoppa avskogning, och arbeta för biologisk mångfald och ett hållbart skogsbruk. Carlgrens plötsliga utspel torde ha väckt

Om biologisk mångfald

Detta ska handla om biologisk mångfald, och i viss mån om ord. Det överallt förekommande begreppet biologisk mångfald står ju egentligen för levande natur, ja helt enkelt för ett tillstånd där naturligt förekommande arter samspelar. Men på grund av det trängda läget för all naturvård har biologisk mångfald i debatten också kommit att innebära ett