Media

Det är för tyst om situationen för den svenska skogen i media. Många människor känner inte till hur illa det är ställt. Inte heller får de särskilt ofta läsa om de positiva exempel som finns bland lokalbefolkning, ideella naturvårdare, naturvårdsmyndigheter och skogsägare. Skriv reportage om naturvård. Ganska få skogsägare förstår varför det är viktigt att

Göran Greiders anförande på Skogsstyrelsens…

”Jag vill uttrycka det väldigt tydligt: Jag talar om den chock jag faktiskt fick när det gick upp för mig att de svenska skogarna egentligen är ett slags virkesåkrar, en sorts gröna industrihallar ute i det fria, industrihallar där den biologiska mångfalden bara utarmas och utarmas.” Ur Göran Greiders anförande på Skogsstyrelsens skogspolitiska seminarium på