Skydda halva jorden

Delar av nedanstående artikel har publicerats i ETC 11 maj 2018.  Nu höjs röster från internationellt och vetenskapligt håll för att skydda 50 % av jordens land- och havsareal. Det anses vara det som krävs för att säkra växt- och djurarters överlevnad i det långa loppet. Dessa områden behöver dessutom vara stora och sammanhängande för att

Stärk miljöskyddet – avveckla inte det!

Maud Olofsson med flera argumenterar i Dagens Industri för att ersätta miljöbalken med en hållbarhetsbalk. Men vad vill de uppnå med detta? Och vad menar författarna med ”hållbarhet”? ”Att nyindustrialisera Sverige”. Är industrialisering ett självändamål för Oloffson och kompani? Och vad innebär egentligen ”nyindustrialisering”. Ser man på avsändarnas bakgrund så finns där förespråkare för gruvindustrin,

Tankar om ekoparken Omberg

Charles Michael Ernst, gammal jägmästare, skogsbrukare, naturmänniska, fornvåradre och filosof, förmedlar sina personliga tankar om ekoparken Omberg i ett öppet brev till Sveaskog. Med rubriker som ”Skogsbruk är inte naturvård”, ”Tiden är naturens vän, men den moderna människans fiende” och ”Ekonomin är den moderna människans vän, men naturens fiende” förstår ni kanske varthän resonemanget lutar.

Personliga reflektioner

Vi är många som är engagerade i skogsfrågor som skriver om skogen ibland. Här presenteras dessa personer med en länk till deras artiklar – klick på namnet, så kommer du till artikeln, eller ifall det finns flera till en särskild sida där alla artiklar listas. Anders Delin – Skribent och naturvårdare Pensionerad läkare, MD, specialist