Älskade skogslandskap – farväl?

Älskade skogslandskap fullt av sår. Fortfarande finns det så mycket vackert, så mycket liv att finna. Bortom krönet väntar ständigt något nytt som överraskar. Låt det förbli så.  Stefan Strömberg, författare och föreläsare, skriver här en personlig reflexion om skogen i text och bild. Så börjar maskrosorna vissna och plötsligt ser jag domherrar på gårdsplan

Ny logistikpark, eller natur- och kulturvärden? Vilken väg väljer Sundsvalls kommun?

Sluttningen ned mot Sundsvallsfjärden vid Kaptensvillan är bevuxen med ek och lind.  Sundsvalls kommun planerar att i samverkan med skogsindustrikoncernen SCA omvandla Petersvik strax öster om Sundsvall till ytor för hamnverksamhet, transporter och lagerlokaler. Projektet benämns Sundsvall Logistikpark och är en del i SCA:s plan att möjliggöra en utbyggnad av Ortvikens pappersbruk. Kostnaden för Sundsvallsborna beräknas

Skydda halva jorden

Delar av nedanstående artikel har publicerats i ETC 11 maj 2018.  Nu höjs röster från internationellt och vetenskapligt håll för att skydda 50 % av jordens land- och havsareal. Det anses vara det som krävs för att säkra växt- och djurarters överlevnad i det långa loppet. Dessa områden behöver dessutom vara stora och sammanhängande för att

Stärk miljöskyddet – avveckla inte det!

Maud Olofsson med flera argumenterar i Dagens Industri för att ersätta miljöbalken med en hållbarhetsbalk. Men vad vill de uppnå med detta? Och vad menar författarna med ”hållbarhet”? ”Att nyindustrialisera Sverige”. Är industrialisering ett självändamål för Oloffson och kompani? Och vad innebär egentligen ”nyindustrialisering”. Ser man på avsändarnas bakgrund så finns där förespråkare för gruvindustrin,