Skydda Skogen: Ställ lika krav på nyckelbiotoper i hela Sverige

Avverkad nyckelbiop intill naturreservatet Guortesliden, Arvidsjaur, på privatägd mark av Sveaskog 2012.  Regeringen beslutade den 17 maj 2018 att Skogsstyrelsen ska genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper (N2018/03141/SK). Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist tolkar regeringens uppdrag så att kraven för vad som klassas som nyckelbiotop i nordvästra Sverige skall vara högre än i övriga landet, vilket

Nationellt skogsprogram – en ekvation som inte går ihop

Regeringen fattade den 18 maj beslut om Sveriges första nationella skogsprogram. I skogsprogrammet finns mål för fem fokusområden som ska bidra till att uppnå programmets vision, arbete och organisation. Visionen för skogsprogrammet är att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. 

Skogsbolag avverkar skog med skyddade arter

Öster om Göteborg i Yxsjöskogen pågår nu en skogsavverkning i en skog med flertal skyddade och fridlysta arter. I skogen finns arter som ex tjäder, nötkråka, bivråk, spillkråka och orkidéerna knärot och spindel-blomster. Arter som är skyddade enligt miljölagstiftningen men som trots detta nu hotas. Det är skogsbolaget Södra som genomför avverkningen trots att man har kännedom om förekomsterna

Stort vildmarksområde hotat av skogsavverkning – ny rapport visar att Skogsstyrelsen tummar på regelverket

En bit av skogsbilvägen som är dragen genom granurskog. Foto: Jon Andersson Pressmeddelande, 15 februari 2018: En ny rapport visar att Skogsstyrelsen sannolikt bryter mot Skogsvårdslagen. Myndigheten har på uppdrag av en markägare planerat en skogsbilväg genom fjällnära skog med höga naturvärden i Dikanäs i Vilhelmina kommun. Nu riktas skarp kritik mot Skogsstyrelsen och regeringen