Uppmaning till Södra och myndigheterna: Stoppa avverkningarna i reservatsförslaget Risten i Östergötland

Södra skog har hittills under 2018-2020 avverkat delar av ett flertal nyckelbiotoper, värdekärnor och skogar som ingår i Länsstyrelsens reservatsförslag vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland på grund av angrepp av granbarkborre. Nu avverkas det i reservatsförslaget igen. Foto: Mikael Schulin. I skrivande stund (18 juni 2020) avverkas ett hundratal granar i en

Planerade åtgärder vid Petersvik kan hota fladdermöss – artskyddet måste utredas

Föreningen Skydda Skogen begär att länsstyrelsen i Västernorrlands län skyndsamt och tillsvidare stoppar den skogsavverkning, rivning av byggnader och de markarbeten som Sundsvalls kommun genom det kommunägda bolaget Sundsvalls Logistikpark avser genomföra för att anlägga en logistikcentral i Petersvik. I en skrivelse som i dag (2020-05-25) skickats till länsstyrelsens miljöskyddsenhet begär Skydda Skogen att en

Sveaskog planerar att avverka en nyckelbiotop i Ekopark Hornsö

Sveaskog planerar att avverka en oregistrerad nyckelbiotop i Ekopark Hornsö i Högsby kommun i Kalmar län. Foto: Erland Lindblad. Det statliga skogsbolaget Sveaskog har avverkningsanmält en oregistrerad nyckelbiotop i Ekopark Hornsö i Högsby kommun i Kalmar län. Sveaskog har meddelats om skogens höga naturvärden men vill ändå inte dra tillbaka sin avverkningsanmälan. I ett öppet brev