Massivt stöd till skydd av Karatj-Råvvåive

Sex miljöorganisationer och mer än 11 000 privatpersoner kräver nu att hela den fjällnära gammelskogen Karatj-Råvvåive får skydd som naturreservat. 4000 hektar av området är fortfarande utan skydd och delar av gammelskogen kan komma att avverkas. Det en kvadratmil stora fjällskogsområdet Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun har sedan länge varit planerat som naturreservat. När reservatet till

Regeringen godkänner avverkning i naturreservat på grund av granbarkborre

Föreningen Skydda Skogen överklagade i juli 2020 Länsstyrelsens beslut om undantag från föreskrifterna i 168 naturreservat i Stockholms län. Undantagen ger förvaltaren möjlighet att vidta åtgärder, som annars inte är tillåtna enligt föreskrifterna, i syfte att begränsa spridning och skador av granbarkborre. Nu har regeringen beslutat att beslutet ska gälla till år 2026 och att avverkning av gran är tillåten

Sveaskog planerar att avverka naturskog i nationalparksförslag  

Den gamla tallskogen som Sveaskog planerar att avverka i sin ekopark vid Hornslandet utanför Hudiksvall. Foto: Magnus Andersson. Sveaskog planerar att avverka en gammal tallskog på Hornslandet öster om Hudiksvall i Hälsingland. Skogen ingår i Sveaskogs ekopark som föreslås bli nationalpark i skogsutredningen som presenterades i slutet av november. Nu protesterar flera organisationer mot den

Skriv under namninsamling till EU: Skydda skogarna – elda inte upp dem för att få energi

WeMove-namninsamlingen uppmanar EU:s politiker och medlemsstater att sluta subventionera och sluta ge incitament till biobränsle från skog. Namninsamlingen stöds av Skydda Skogen och över 60 andra organisationer som anser att det istället bör satsas på energieffektivisering och förnybara energikällor som faktiskt ger lägre koldioxidutsläpp. Överlag måste skydd och restaurering av skogar prioriteras och EU:s handlingsprogram

Flera organisationer: Stoppa avverkningar i skogar med höga naturvärden på grund av granbarkborre

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för hur granbarkborrar i formellt skyddade skogar ska bekämpas. Idag uppmanar 23 representanter från 16 organisationer i ett öppet brev regeringen, riksdagen och myndigheter att ändra regeringsuppdraget så att skogar med höga naturvärden inte avverkas på grund av granbarkborre. Hittills har delar av