Skogsbolaget Sveaskog polisanmäls

Ett sönderkört hygge i Örebro län med hänsynslös miljöhänsyn. Det menar föreningen Skydda Skogen som nu polisanmäler statliga Sveaskog för misstänkt miljöbrott. Polisanmälan berör ett av Sveaskogs kalhyggen vid Örnmossen i Lindesbergs kommun, Örebro län. Skydda Skogen misstänker att bolaget bryter mot både miljöbalken och skogsvårdslagen. – Sveaskog har inte tagit hänsyn till hänsynskrävande vattenmiljöer

Carlgren måste se över sin bakgård

  Stubbrytning, statliga Sveaskog, augusti 2009   Enligt gårdagens inslag i Rapport, SVT, visar siffror från FN:s klimatkonvention att Sverige ökat sina nettoutsläpp av växthusgaser sedan 1990 med 12.7 %, till stor del på grund av ökad skogsavverkning. Igår uppmärksammades också en ny SLU-studie som betonar att ostörda gamla boreala skogar maiximerar kolinlagring och att

Ideellt engagemang räddar gammelskog

Biologisk utarmning och brist på naturhänsyn är vad som möter den ideella naturvården vid kartläggningen av skyddsvärd skog i Örebro län. Den svenska naturskogen är hotad på grund av kalhygges- och plantageskogsbruket samt regeringens ovilja att leva upp till uppsatta miljömål. Miljöorganisationerna arbetar nu febrilt för att vända situationen. I helgen blir det föreläsningskväll och

Swedish old-growth forest destruction

– international wood and paper customers deceived New organization confronts old-growth forest destruction Sweden, which will take over the EU Presidency in July 2009, has a considerable proportion of Europe’s remaining old-growth forests. However, many of these forests are being ravaged. The Swedish government has reduced its budget for forest protection and proposes to increase

Upptäcker våra hotade gammelskogar

Pressmeddelande den 15 maj: Under helgen samlas skogsentusiaster från hela landet i byn Haddebo, södra Örebro län. Detta för att delta i en kurs om de hotade svenska gammelskogarna, och om hur man inventerar dess naturvärden. Kursen är en del av ett större projekt som går ut på att kartlägga skyddsvärda skogar i Örebro län