Ny nationell skogsförening har bildats

Idag offentliggörs bildandet av den nystartade skogsorganisationen, Skydda Skogen. Anledningen är det kritiska läget för skogen som hemvist för en mångfald av djur och växter och som värdefull vistelseort för människor. I samband med offentliggörandet lanseras även Skydda Skogens nya hemsida www.skyddaskogen.se. Skydda Skogens syfte är att värna skogens biologiska och sociala värden. Föreningen bildades

Föreningen Skydda Skogen har bildats!

Föreningen bildades i januari 2009 av skogsengagerade från hela landet, med anledning av det kritiska läget för skogen som hemvist för en mångfald av djur och växter, och som värdefull vistelseort för människor. Föreningen arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga värden för människor och natur ska bevaras. Föreningen arbetar för en