Svenska kyrkan avslog 8 motioner om mer hänsyn i skogsbruket

Om Svenska kyrkan bryr sig om ”Guds skapelse” skulle de skydda mer skog och övergå till ett naturnära, hyggesfritt skogsbruk.  Men Kyrkomötet- som nyligen ägde rum, avslog alla motioner som krävde förändring av Kyrkans destruktiva skogsbruk. Gruppen Himmel och Jord som kämpar för ett hållbart kyrkligt skogsbruk skriver: ”Kyrkomötet har beslutat avslå alla våra 8 motioner som

Skogsfibblor – arter som försvinner

Hökfibblor – med det latinska släktnamnet Hieracium – är blommor som försvinner. Enligt en undersökning av utrotningshotet för växter i Europa har Sverige flest hotade arter utanför Medelhavsområdet. Oväntat är att i Sverige växer också globalt hotade arter. Sverige har, enligt undersökningen, många endemiska arter, det vill säga arter som bara finns i Sverige, spolfibbla

Ny väg rakt in i oskyddad skog på Ornö varslar om kommande avverkningar

En markägare har gjort en väg in i en oskyddad naturskog på Ornö i Stockholms skärgård. Det betyder med all sannolikhet att en avverkning är på gång. Förra veckan inventerade medlemmar från Skydda Skogen tillsammans med öbor på Ornö en del av skogen och fann 24 naturvårdsarter varav 10 rödlistade. Det är ett nytt fenomen att

Högberget i Sollefteå kommun – gammal barrnaturskog avverkningsanmäld av SCA

I en nordostvänd brant slänt på Högberget i Sollefteå komun ligger en äldre barrnaturskog. I den växer också många sälgar, aspar och björkar. Den del av naturskogen som är kvar är livsmiljö för 15 rödlistade arter. Sedan år 2003 är en femtedel av den nedhuggna skogen i Sverige skog som aldrig tidigare avverkats, enligt en

Fallebo naturskog i Oskarshamns kommun avverkad

Fallebo naturskog på drygt 3 ha, var ett omtyckt utflyktsmål med en mängd fridlysta arter. Flera miljöorganisationer sa nej till kommunens Tekniska nämnds planer på att hugga ner skogen för att få pengar till kommunen. Miljöorganisationerna föreslog att skogen i stället skulle bli kommunalt naturreservat för friluftsliv och rekreation och ett fortsatt naturligt bullerskydd mot