SR: Tyst vår när mesarna dör

”Mesen som fågelart håller på att dö ut i våra skogar.Den upptäckten gjorde fågelskådaren Staffan Müller från Leksand häromveckan.Svagare sång i skogen Fågeln försvinner allteftersom deras förutsättningar försämras. En orsak är till exempel att skogsbruket har förändrats. – Det är tufft att säga som naturvårdare men tyvärr är det så att biobränslet förorsakar den sista

Stoppa avverkningarna i Svartedalen!

– Stoppa avverkningar och utförsäljningar av skog på Sveaskogs och Skogssällskapets marker i Svartedalen! Detta kräver nu föreningen Rädda Svartedalens Vildmark i brev till de båda skogsbolagen. Bakgrunden är att Sveaskog åter börjat sälja ut sin skogsmark i Svartedalen och att det pågående skogsbruket inom Svartedalens naturreservat hotar viktiga naturvärden. Föreningen ser med stor oro