Skydda unika Gallsjöskogen och dess 150 naturvårdsarter för framtiden

När ideella inventerare nyligen besökte Gallsjöns naturskogsområde i Småland upptäckte de att Sydved både avverkat vindfällen, gallrat och huggit ner döda träd, som borde fått stå kvar för de 150 naturvårdsarter som har sin hemvist i denna ovanligt artrika naturskog. Denna gallring är ett stort hot mot de i södra Sverige mycket sällsynta granskogsarterna gräddticka,

Domstol river upp Länsstyrelsens beslut om dispens för avverkning i skog med knärot- ny praxis inleds!

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) river upp Länsstyrelsens beslut om dispens för markägare att få avverka sex skogar i Dalarna med den rödlistade och fridlysta orkidén knärot. Det är Naturskyddsföreningen i Dalarna och skogsgruppen i Stjärnsund som har överklagat sex dispenser. Markägarna skulle få avverka trots att orkidén knärot är skyddad enligt § 8 i artskyddsförordningen.

Förra årets Forskningsresa ägde rum i skogarna kring sjön Horten, Jämtlands län. Här inventeras en avverkningsanmäld tallnaturskog med mycket höga naturvärden. Foto: Helena Björnström

Två Forskningsresor i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2024

Nu kan vi delge den fantastiska nyheten att det för första gången arrangeras TVÅ Forskningsresor på olika håll i landet under v. 30 (22/7–27/7). Resorna är planerade till Jämtlands län (Härjedalen) och Norrbottens län. Exakta var vi kommer bo och vilka skogar som skall besökas är under planering, men Forskningsresorna kommer att pågå måndag till

Eskilstuna kommun säger nej till vindkraftspark i känsligt skogsområde

Vindkraftsbolaget Renewable Energy Systems (RES) planerar sedan flera år en vindkraftspark med 290 höga torn vid Stora Uvberget, precis intill naturreservatet Hedlandet och ett Natura 2000 område i Eskilstuna kommun. Kommunpolitikerna har varit för vindkraftsparken i flera år- men nu har de lagt in sitt veto mot etableringen! Detta efter att ha stött på opinion