Öppet brev till Sveaskog: Följ Finlands exempel!

Naturskogen vid Gijmiegielas är en av flera värdefulla skogar som Sveaskog vill avverka i Maskaure sameby trots att samebyn har sagt nej till avverkning. Foto: Björn Mildh. Ett flertal oskyddade naturskogar är avverkningsanmälda av det statliga skogsbolaget Sveaskog i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun. Bolaget definierar produktionsskog som all skog som inte är avsatt för naturvård eller annat ändamål.

Öppet brev till Sveaskog: Avverkar Sveaskog verkligen inga naturskogar?

Bland de 32 skogar som det statliga skogsbolaget Sveaskog planerar att avverka i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun finns även moränåsar omgivna av myrmarker. Dessa håller höga naturvärden och utgör viktiga vandringsleder för byns renar. Sveaskog kommer att ha samråd med samebyn tisdagen den 28/4 om samtliga 32 skogar inklusive åsarna trots att byn klart sagt nej till avverkning av åsarna redan vid tidigare samråd.

Öppet brev till Sveaskog: Samlevnad på lika villkor?

Statliga skogsbolaget Sveaskog planerar att inte bara avverka ca 400 hektar naturskog utan även sparade hänsynsytor och kantzoner inom Maskaure samebys renbetesområde i Arjeplogs kommun. Sveaskog har varken respekt för Maskaure sameby, deras rennäring eller gällande lagar och regler, skriver Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson, Marcus Lidström och Björn Mildh, alla tre medlemmar i Naturskyddsföreningen, i ett öppet brev till Sveaskog.