Mindre hackspett stoppar bygge i tätortsnäraskog efter överklagan till Mark- och miljööverdomstolen

Miljöengagerade stadsbor har lyckats stoppa byggplaner på 130 bostäder i Solbergaskogen söder om Stockholm, efter att ha överklagat till Mark-och Miljööverdomstolen. I skogen häckar den mindre hackspetten som är upptagen i Artskyddsförordningen. Strax före jul upphävde Mark- och miljööverdomstolen detaljplanen, skriver tidningen Mitt i Stockholm. Mindre hackspett är rödlistad som ”nära hotad” (NT) och den

Stenkross och byggväg hotar Bagisskogen- ett beslut utan miljöbedömning

Skydda Skogen besökte den hotade Bagisskogen, söder om Stockholm tillsammans med gruppen ”Stoppa Byggvägen”. Stockholms Stad ska placera en stenkrossanläggning i Bagisskogen och en byggväg ska dras igenom grönområdet där tunga lastbilar ska köra i skytteltrafik med stenkross under minst 7 års tid. Bagisskogen är en grön kil och utpekat som ett ekologiskt särskilt betydelsefullt

I Oskarshamns kommun utarmas den biologiska mångfalden av kommunens skogsansvariga: Fiskarnas rom krossades

Inga tätortsnära områden får vara ifred i Oskarshamns kommun. Den skogsansvarige i kommunen gallrar hårt, avverkar friska träd, hugger ned buskar och tar bort död ved. Nu har kommunens skogsansvariga tjänstepersoner polisanmälts eftersom de har huggit ned stora gamla granar längs med Döderhultsbäcken mitt under havsöringens lekperiod. Men kommunen anser att de har gjort rätt.

En tredjedel av vattnen i skogen saknar kantzoner efter avverkning

En tredjedel av strandlinjerna vid vatten i skogen saknar kantzoner med kvarlämnade träd, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen. Det finns tyvärr inget lagkrav på hur stor yta en markägare ska lämna orörd vid ett vattendrag när de avverkar. Det finns bara rekommendationer. Att lämna kvar kantzoner med träd utmed hav, sjöar och vattendrag är en

Skydda skogens kalender med skogslevande arter 24: svart stork

Skydda Skogen önskar god Jul och Gott nytt år! Den grönskimrande svarta storken med röd näbb, röda ögon och ben häckade senast i Småland på 1930-talet. Naturalhistorikern Sven Nilsson (1787 – 1883) skrev år 1858 att “Svarta storken är en af Sveriges sällsyntare foglar.” I skogar med grova träd, öppen och ljus urskog i södra