Ett steg närmre en restaureringslag i EU

EU-parlamentet har i veckan röstat igenom lagen om storskalig naturrestaurering. Nu återstår bara att ministerrådet formellt godkänner den. Centerpartiets EU-parlamentariker Emma Wiesner röstade emot restaureringslagsförslaget. Hon är ”djupt oroad över lagens konsekvenser för de gröna näringarna och äganderätten”. Sverige har stretat emot restaureringslagen länge. Detta trots att det borde vara en självklarhet att återställa förstörd natur.

Mark- och miljödomstolen: Skogsstyrelsen struntar i lagen

Skogsstyrelsen tar inte tillräcklig hänsyn till skyddade arter och till vatten, enligt Mark- och miljödomstolen. Myndigheten underlåter att följa lagen “generellt och medvetet”. I höstas överklagade Naturskyddsföreningen 33 avverkningsanmälningar som passerat Skogsstyrelsens automatiska granskning. ”Skogsstyrelsen blundar för nästan samtliga inrapporterade fynd av fridlysta arter i skogen och bortser helt från skogsbrukets påverkan på vatten”, skriver

Markägare fick dispens för att avverka skog med fridlysta arter

Länsstyrelsen i Värmland gav en markägare dispens för att få avverka 7,9 hektar skog med de fridlysta arterna knärot och grön sköldmossa norr om Risviken, Årjängs kommun. Först drog markägaren tillbaka sin avverkningsanmälan efter att en inventering visade att det växte knärot i hela skogen. Men sen sökte markägaren dispens för att få avverka på

Kurs i skogsjuridik 19-21/4, Lindsberg

Hur använder vi lagar och förordningar för att skydda skog? Skydda skogen och Kursgården Lindsberg, utanför Falun, bjuder in till en helgkurs om de olika regelverk som styr skogsbruket. Kursen riktar sig till skogsgrupper i landet som är aktiva i arbetet med att skydda skogar med höga naturvärden. Kursen ämnar ge deltagarna en bra bild

Trollskog som var räddad nu hotad igen- markägare kan få dispens för avverkning

Vid Söderåsen i Gästrikland finns två gamla blockrika tallskogar med höga naturvärden som är avverkningsanmälda. Länsstyrelsen har varit intresserad av naturreservatsbildning i båda skogar. Men nyligen fick Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker ett meddelande från Länsstyrelsen att de inte längre har möjlighet att arbeta med reservatsbildning av ekonomiska skäl. Myndigheten kan istället ge Karl Hedin AB dispens