I stället för att ta forskningen på allvar och åtgärda miljö- och klimatproblemen, tar Fredrick Federley (C) skogsindustrins part. Men den som förnekar forskningens resultat får i slutändan stå i skamvrån, skriver David van der Spoel, professor i biologi och talesperson i föreningen Skydda Skogen, i en replik.

Läs den i Svenska Dagbladet.