Centerpolitikern Ola Johansson påstår i HP 4 juli att det bara förekommer enstaka fall av överträdelser mot naturvården i skogen. Han påstår också att lagar efterlevs och att överträdelser beivras.

För det första är överträdelser mot naturvården mer regel än undantag.

För det andra så förekommer det ingen beivring av lagöverträdelser mot skogsnaturen.

I Skogsstyrelsens skrift SkogsEko nr 2 2008 står med all önskvärd tydlighet ”ingen fälld för brott mot naturhänsynen. Sedan paragrafen infördes 1994 har ingen fällts för brott mot 30 §.”

När Skogsutredningen skrevs fanns förslag på att sanktionsmöjligheter även skulle gälla brott mot paragraf 30 ”eftersom överträdelserna mot den är så många”. Regeringen sa dock nej.

Det här känner naturligtvis Ola Johansson till, men han vilseleder tidningens läsare. Upp till bevis, Ola Johansson, vad har Centern gjort rent konkret för att rädda Sveriges hotade arter enligt ArtDatabankens rapport?

” Eskil Erlandsson suddar ut miljömålet i skogen” skrev Miljö­aktuellt 26 februari 2009. Anledningen var att Erlandsson tar bort miljömålet i regleringsbrevet för Skogsstyrelsen.

Naturskyddsföreningens rapport Naturvårdspolitiken i Sverige 2009- 2010 visar ”Forskarna uttrycker sin besvikelse över utvecklingen i skogen”. Rapportens slutsats är ”att mandatperioden utöver några få ljuspunkter inneburit ett antal mycket allvarliga bakslag för naturvården”.

Miljömålet Levande Skogar saboteras enligt Naturvårdsverkets rapport. Regeringens och riksdagens uppsatta miljömål levande skogar kommer inte att uppnås 2020.

Man behöver inte vara speciellt konspiratoriskt lagd för att inse att Centerpartiet som har fått ansvaret för skogspolitiken, har satt i system att förminska och negligera alla frågor som har med naturvård att göra. En medveten strategi att montera ned svensk naturvård hos ansvariga tillsynsmyndigheter.

Göran Rönning