”När 10 000 registrerade jägare nu inleder jakten på 110 lodjur konstaterar Naturskyddsföreningen precis som för licensjakten på varg att besluten är oförenliga med gällande lagstiftning. EU:s regler förbjuder jakt på lodjur under parningssäsong, vilket är vad som just nu pågår. Nu kräver Naturskyddsföreningen svar av regeringen på en mängd frågor.”

Läs mer här