”Sågverksägaren Ulf Berkvist har invändningar mot en artikel av Anders Delin. Han skriver: ”Sedan urminnes tider har skogsbruket varit en av Sveriges viktigaste näringar.” Detta är väldigt lite sant, eftersom skogsbruket här kom igång först i början av artonhundratalet. Landet hade då ett unikt förråd av grovt timmer som aldrig tidigare hade exploaterats, och det tog ett sekel att hugga sig igenom och föra ut detta fantastiska virke.”

Läs mer här