…Richard Holmqvist som sitter med i styrelsen i den nya föreningen Skydda Skogen.

Vad är föreningen Skydda Skogen?

Det har varit ett nätverk som bestått av en mängd privatpersoner som engagerar sig i olika organisationer som nu koncentrerar sig på just det här området.

Läs hela intervjun här