”Skogsskövling har alltid varit en av människosläktets favoritsysselsättningar. En gång täcktes hela centraleuropa, långt in i Polen och Vitryssland, av en väldig urskog – den hercyniska urskogen. Under medeltiden höggs den ner och kvar av den är egentligen bara Bialowiezaskogen i Polen.”

Läs mer här