”De två skogsinventerarna tvekar inte i sin rapport från 2010. Vildmarksriket, i gränstrakten mellan Lek-sands, Mora och Vansbro kommunen är unikt för Dalarna. Här finns 8 472 hektar skyddsvärd skog som innehåller vargrevir, örnrevir, lodjur, björn och järv och många rödlistade växter.”

Läs mer här