”Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och lokale centerkollegan Kenneth Johansson bluffar om skogspolitiken. I en artikel i DD den 16 juni skriver de att ”det krävs att vi bevarar skogens ekosystemtjänster och hejdar förlusten av biologisk mångfald. Därför krävs att skogsbruket tar en stor hänsyn till natur- kultur och sociala värden. Utöver detta ges stora områden ett formellt skydd, i form av tillexempel naturreservat.””

Läs mer här