”Kristina Hallin värnar gammelskogen. De snart hundraåriga tallarna och granarna som växer ett stenkast från hennes rumsfönster är hennes livsrum och rekreation. När nu ägarna Sveskog vill avverka skogen, tar Kristina ett famntag om stammarna. – Över min kropp, svarar hon på frågan hur långt hon är beredd att gå.”

Läs mer här