”Flerhundraåriga granar och tallar har huggts ner i nyckelbiotopen Värmderåsen i Orsa. Tunga skogsmaskiner har kört bort stora mängder virke ur naturskogen. Detta larmar Naturskyddsföreningen Dalarna om. Föreningen kräver nu svar från länsstyrelsen på hur avverkningen kunde bli en skövling.”

Läs mer här