”Miljön längs Lungsjöån, Falu kommuns enda större strömmande vattendrag, håller på att förändras och värdefulla naturvärden försvinner. Där pågår just nu omfattande skogsavverkning, som fråntar tjädertuppar spelplatser, dessutom finns en ansökan inne om utbyggnad av åns enda fors.”

Läs mer här