”I decennier har denna industri fått härja fritt i våra skogar utan granskning, utan ansvar, i total frihet. Vad har då detta lett till? När Skogsstyrelsen de senaste tio åren haft en möjlighet att granska små delar av skogsindustrins beteende i våra skogar (hänsyn till naturen) då visar det sig att det är en total katastrof ur ansvars- och naturvårdssynpunkt.”

Läs mer här