”Ett kalhygge tillhör det fulaste som finns. Det är oframkomligt, sargat av meterdjupa spår fyllda av sumpigt vatten, och risigt, risigt. Kvar står något enstaka träd lämnat som naturvård. Det bara förstärker ödsligheten och olusten och en vidsträckt upplevelse av hopplöshet och ensamhet.”

Läs mer här