”– Vill länsstyrelsen och Skogsstyrelsen lägga ner pengar på nå´n svamp så inte mig emot, säger nu skogsägaren Karl Hedin.
– Jag väntar nu på värdering med ett förslag om avtal och ersättning.”

Läs mer här