”När aktionsgruppen Pussy Riot retar upp de alltmer självgoda makthavarna i Ryssland har de västvärldens fulla stöd. Med all rätt. De är några av vår tids hjältar och denna typ av protester och exempel på civil olydnad är ett moraliskt föredöme.”

Läs mer här