”Bolagen är miljöcertiferade men hugger ändå. Hyggena är hemska. Produkterna från hyggena säljs med god förtjänst och förses med en miljöstämpel som lurar konsumenterna. Nästan alla vet att idag måste man spara större stycken av ett landskap för att mångfalden ska överleva och vi människor ska må bra. Men det som sker är att bolagen förstör dessa fungerande landskap och ersätter dem med virkesåkrar som röjs, gallras, gödslas, avverkas, markbereds.”

Läs mer här