”Här har det avverkas i kommunens naturreservat. Kommunbiolog Sören Nyström är inte glad att den skett under häckningsperioden. Han menar att detta är ett generellt problem i skogen, att det avverkas under häckningsperioden. Och särskilt olyckligt är det när det sker i kommunal skog som avsatts som reservat.

Lennart Sandström, vid Mellanskog som utfört avverkningen, säger:

– Vi hade andra avverkningar där det var mer fågellokaler, som vi var mer aktsamma om. Det går inte att upphöra med verksamheten för att det är den här tiden.”

Läs mer här:

http://www.dt.se/nyheter/borlange/article437117.ece